Avelon's projectlocaties

Avelon is afgelopen 15 jaren werkzaam geweest bij diverse klanten op een groot aantal projecten. Een aantal hiervan hadden een mondiaal karakter. Zo zijn we onder andere betrokken bij de wereldwijde uitrol van SAP Invoice Management bij Heineken en Akzo Nobel en hebben we binnen Perfetti van Melle een wereldwijde SAP Workflow oplossing als "aligned solution" geïmplementeerd. 

In deze hoedanigheid hebben onze collega's vele bezoeken gebracht aan diverse projectlocaties in het binnen- en buitenland. Het leek ons leuk om de diverse locaties te inventariseren en vast te leggen in Google maps. Het resultaat is opgenomen in onderstaand overzicht.

Van Chicago tot Moskou, van Assen tot Schagen: overal ter wereld worden SAP Workflows van Avelon toegepast :-)