Avelon mondiale projectlocaties

Afgelopen jaren is Avelon werkzaam geweest bij diverse klanten op een groot aantal projecten. Een aantal hiervan hadden een mondiaal karakter. Zo zijn we onder andere betrokken geweest bij de wereldwijde uitrol van SAP Invoice Management bij Heineken en Akzo Nobel en hebben we binnen Perfetti van Melle een wereldwijde SAP Workflow oplossing als "alligned solution" geïmplementeerd. 

In deze hoedanigheid hebben onze collega's vele bezoeken gebracht aan diverse projectlocaties in het binnen- en buitenland. Het leek ons leuk om de diverse locaties een keer te inventariseren en vast te leggen. Het resultaat is onderstaande Google maps overzicht.