User experience: Screen Personas of SAP Fiori?

Wanneer u de User Experience van SAP wilt verbeteren of versimpelen biedt SAP verschillende oplossingen. Veel gehoord en gebruikt zijn SAP Fiori UI5 apps waarbij SAP-functionaliteit omgebouwd wordt naar Web apps en geopend worden vanuit de Fiori Launchpad. Een andere optie is SAP Screen Personas, waarbij een aangepaste User Interface laag (Flavor) over bestaande transactieschermen gelegd wordt. Screen Personas is de laatste tijd sterk ontwikkeld. Waar deze techniek voorheen nog traag en niet mobile proof was, is het tegenwoordig een “Fiori" experience die ook perfect integreert met de Fiori Launchpad, ook op mobiele apparaten.

In sommige gevallen kan het logischer zijn om voor een Screen Personas oplossing te kiezen in plaats van Fiori UI5 apps. In deze blog proberen we u meer inzicht te geven over wat Screen Personas tegenwoordig is en kan. En in welke situaties Screen Personas voor de hand ligt of juist Fiori UI5 apps de voorkeur hebben.

SAP Screen Personas

SAP Screen Personas is een tool om bestaande SAP Gui transacties simpeler te maken en aan te passen met behulp van een “flavor”. Dit is een soort UI laag die over de SAP schermen gelegd wordt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om velden te verwijderen, te verplaatsen of labels veranderen. Ook bestaat de mogelijkheid om scripts te bouwen om schermlogica te automatiseren. Met Screen Personas kan er op een simpele en flexibele manier de Fiori experience gecreëerd worden zonder de business logica van de achterliggende schermen aan te passen. SAP Screen Personas is inbegrepen in de standaard SAP ERP licentie.

Vanaf Screen Personas 3.0 SP06 is de Slipstream Engine geïntroduceerd. De Slipstream Engine zorgt ervoor dat de SAP (Personas) schermen geladen worden in de browser met behulp van de Fiori UI5 libraries.  Ook is er rekening mee gehouden dat het apparaat waarmee gewerkt wordt bediend kan worden door middel van een touchscreen. Hiermee wordt het Fiori gevoel versterkt. Het is ook mogelijk om Screen Personas flavor te gebruiken op mobiele apparaten met verschillende resoluties.

Screen Personas op smartphones

Er zijn ook wat minder sterke punten van Screen Personas. Zo blijft het gelimiteerd tot de huidige transactie schermen. Er zijn wel mogelijkheden om transacties te combineren of extra informatie te laden via Bapi’s maar dit gaat vaak ten koste van performance.

Daarnaast is voor het gebruik op verschillende (mobiele) apparaten noodzakelijk om per schermgrootte een aparte flavor te bouwen, dus voor elk scherm (desktop/tablet/telefoon) vermenigvuldigd de ontwikkeltijd. Er zijn geen offline mogelijkheden met Screen Personas.

Voor elke transactie is een aparte flavor nodig, dus bijvoorbeeld voor de QM01, QM02 en QM03 transacties moeten er 3 flavors gebouwd worden. Screen Personas kan wat betreft het uiterlijk perfect lijken op SAP Fiori UI5 apps, maar de algemene beleving zal niet zo intuïtief en soepel zijn als een Fiori UI5 app. Daar tegenover staat dat de ontwikkeltijd van Personas schermen minder is dan voor een Fiori UI5 App

Fiori UI5

SAP Fiori UI5 apps kan los gezien worden van SAP transacties. Ze zijn gebouwd voor een specifieke rol met een specifieke taak, bijvoorbeeld goedkeuren. Ze zijn te gebruiken op alle mobiele apparaten en zeer gebruiksvriendelijk, omdat ze een simpel en duidelijk doel hebben. Ze zijn niet gebaseerd op SAP transacties en daardoor kunnen verschillende “cross transactional” functionaliteiten toegevoegd worden aan de app. In de SAP Fiori launchpad kunnen alle apps eenvoudig getoond worden door middel van (dynamische) tegels en vanuit een centraal portaal geopend worden door de eindgebruiker.

PO Create Fiori app

Nadeel van SAP Fiori apps is dat de ontwikkeling over het algemeen meer tijd vergt. Er zijn vele standaard apps beschikbaar maar meestal zijn er nog klant specifieke wijzigingen nodig voordat een app bruikbaar is. Ontwikkeling hiervan eist specifieke ontwikkelkennis, standaard ABAP-kennis is niet toereikend.

Omdat er voor vele toepassingen per specifieke rol en taak een app beschikbaar is, kan het voorkomen dat er voor een end-to-end proces meerdere apps nodig zijn. Ook kan het voorkomen dat binnen het scenario zowel Fiori UI5 als de SAP Gui nodig zijn.

Omdat de transactieschermen en apps los staan van elkaar bestaan, kan het zijn dat een wijziging in het proces voor zowel de Gui als de app aanpassingen met zich meebrengt.

Fiori Launchpad

Screen Personas kan net als Fiori apps in de browser draaien. Het verschil is dat Screen Personas rechtstreeks op de backend draait op basis van de backend transactieschermen. Fiori apps draaien op een front-end(gateway) en halen alleen data op uit de backend.

Toch is Screen Personas perfect te integreren in de Fiori launchpad. De tegel is zo te configureren dat de Personas schermen , net als bij de Fiori apps, direct binnen de launchpad omgeving te openen zijn. De eindgebruiker zal dus nauwelijks doorhebben dat het om een andere techniek gaat. Om verschillen in de UI-versie te voorkomen kan ervoor gekozen worden om de UI5 bibliotheek van de Gateway te gebruiken (Slipstream Engine).

In onderstaand voorbeeld is te zien hoe zowel Fiori UI5 als Screen Personas oplossingen voor de gebruiker te openen zijn.

Screen Personas in Fiori Launchpad

Conclusie

Zowel SAP Fiori UI5 apps als Screen Personas hebben beide hun sterke en zwakke punten en kunnen elkaar versterken wanneer de technieken op de juiste plaats toegepast worden.

Screen Personas komt het beste tot z’n recht bij vereenvoudigde transacties die binnen de Fiori omgeving geïntegreerd dienen te worden, hierbij hoeven er geen tot weinig aanpassingen gedaan te worden. Ook heeft Screen Personas de voorkeur bij complexe object wijzigingstransacties (denk aan QM02) waarbij de Gui-transactie alle functionaliteit al biedt, maar deze simpeler en gebruiksvriendelijker binnen de Fiori omgeving gebruikt gaat worden.

Fiori UI5 apps hebben juist de voorkeur wanneer een taak binnen een complex proces uit de Gui-transactie gehaald moet worden en beschikbaar gesteld binnen de Fiori omgeving. Denk hierbij aan bijvoorbeeld goedkeuringen. Daarnaast geeft het ook bij aanmaken van objecten waarbij niet alle velden nodig zijn (bijvoorbeeld bestellingen) een grote verbetering van de user experience.

Wanneer het complete end-to-end proces in Fiori gedaan dient te worden kan er voor de rol specifieke taken Fiori UI5 apps gekozen worden (bijvoorbeeld aanmaken, goedkeuren, uitvoeren) en voor de overige acties Screen Personas schermen (Beheren, Taken toewijzen, rapportage). Op deze manier werkt hele proces zonder de standaard Gui schermen met zowel SAP Fiori UI5 apps als Screen Personas op desktop en mobiele apparaten.

SAP Screen Personas vult SAP Fiori aan

Voor verdere vragen of informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jerry van Holst. Voor andere vragen op het gebied van SAP Workflow, Fiori, SAP Invoice Management (SIM) of SAP Master Data Governance (MDG) kunt u contact opnemen met Sander van der Wijngaart