Privacyverklaring

Avelon streeft na om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt gewaarborgd. In deze privacyverklaring leggen we u graag uit hoe we dat doen. In alle gevallen houdt Avelon zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verantwoordelijk voor persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we van u ontvangen, bewaren we. Wettelijk gezien worden we daarmee ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Avelon neemt deze verantwoordelijkheid serieus.

Beveiliging en toegang

We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om. Ook zorgen we dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Hiervoor hebben we fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor bevoegde personen, het beveiligd verzenden van online formulieren en een speciale privacyfunctionaris; de Functionaris Gegevensbescherming.

Bewaartermijn

Avelon bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we ze gebruiken. Voor sommige gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen waaraan het Avelon moet voldoen voordat tot verwijdering kan worden overgegaan. Nadere informatie over bewaartermijnen vindt u in de aanvullende Privacyverklaringen.

Recht op aanpassing, inzage en verwijdering

Aanpassing
U kunt wijzigingen in uw persoonsgegevens doorgeven. In de aanvullende Privacyverklaringen is nader aangegeven op welke manier u wijzigingen kunt doorvoeren.

Inzage en verwijdering
U kunt op elk moment inzicht krijgen in uw persoonsgegevens die door Avelon worden verwerkt of ons verzoeken om gegevens te laten verwijderen. Niet in alle gevallen kunnen wij uw verzoek voor verwijdering uitvoeren; soms gelden wettelijke beperkingen. Wanneer u niet meer door ons benaderd wilt worden voor marketingdoeleinden, moeten we uw naam registreren om u van toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Verstrekking aan derden

Avelon schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van de verwerker. Al onze derden worden verplicht uw persoonsgegevens te beschermen. Daarom sluiten wij met al onze verwerkers overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Links naar derden

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derde partijen. Zij hanteren hun eigen privacystatements. Zorg ervoor dat u deze voorwaarden goed doorleest voordat u persoonsgegevens invoert op de website van een andere organisatie. Avelon is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor hoe deze derde partijen met uw persoonsgegevens omgaan.

Geheimhouding

Iedere medewerker van Avelon die de beschikking heeft over persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding daarvan uitgezonderd situaties waarin wij een wettelijke verplichting hebben om specifieke gegevens te delen met anderen.

Cookies

Avelon gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een klein bestandje dat op uw apparaat wordt opgeslagen en waardoor de website u herkent bij een volgend bezoek. Wij maken gebruik van functionele, analytische, social media en advertentiecookies. Hieronder vindt u een korte uitleg over deze cookies. 

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert. Denk bijvoorbeeld aan de werking van ons contactformulieren. Deze cookies worden standaard geplaatst.

Analytische cookies
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons bijvoorbeeld inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina's het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website-onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. Analytische cookies worden standaard geplaatst.

Social media cookies
Deze cookies bieden extra functionaliteiten en helpen u informatie vanaf onze website makkelijk met uw eigen online netwerk te delen.

Cookies uitschakelen of verwijderen
Bij een bezoek aan onze website plaatsen we automatisch functionele en analytische cookies. Deze kunt u niet uitschakelen. Wel kunt u bij een eerste bezoek, via onze cookiemelding, social media en advertentiecookies uitschakelen.

Vragen en klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u een vraag of klacht over naleving van dit reglement? Neem dan contact op via ons contactformulier of

Avelon
t.a.v. Privacy Officer
Orteliuslaan 9
3528 BA Utrecht
Nederland

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om zich te wenden tot de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

Hieronder vindt u de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming:
Avelon
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Orteliuslaan 9
3528 BA Utrecht
Nederland

Wijzigingen privacyverklaring

Avelon behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring voor mogelijke veranderingen in ons beleid.

Januari 2019, versie 1.1