Uitdagingen in beheer

Continuïteit van uw bedrijfsvoering is voor u van het grootste belang. Uw SAP Invoice Management, ook bekend als SIM of VIM, en SAP Workflow omgeving dient stabiel te draaien. De tevredenheid van uw eindgebruikers en leveranciers staat voorop!

Incidenten moeten daarom zoveel mogelijk voorkomen worden en als ze dan toch optreden dienen ze binnen een aanvaardbare termijn opgelost te worden. Naast stabiliteit is de stapsgewijze vooruitgang en verbetering van de functionaliteit key om uw gebruikersorganisatie tevreden te houden en het proces steeds gebruikersvriendelijker en efficiënter te maken. Deze verbeteringen worden niet alleen ingegeven door de wensen vanuit uw organisatie, maar ook door de technologische vernieuwingen die SAP en Avelon bieden.

Uw eigen beheerorganisatie heeft vaak de handen vol en is beperkt qua bezetting. Het is voor haar daarom een hele uitdaging om over diepgaande SIM/workflow kennis te beschikken, incidenten snel op te lossen, stapsgewijs te verbeteren en daarmee kwaliteit van dienstverlening naar de organisatie op peil te houden. De hulp inroepen van een consultant is dan een logische stap, echter door de krapte in de markt is de beschikbaarheid vaak beperkt. Resultaat is dat u lang moet wachten op ondersteuning en daardoor de continuïteit en kwaliteit in het gedrang komen.

Beheer abonnementen

Om het beheer van uw SIM/SAP-workflow omgeving solide en professioneel te kunnen invullen, biedt Avelon u verschillende Beheer abonnementen. Afhankelijk van het gekozen abonnement heeft u een maandelijks recht op een X-aantal uur ondersteuning door een expert van Avelon. Onze experts beschikken over een brede, diepgaande en actuele kennis van SIM, SAP-workflow en Fiori.

Binnen het abonnement worden de volgende werkzaamheden door Avelon uitgevoerd:

  • oplossen incidenten
  • uitvoeren minor change requests
  • proactieve monitoring van uw SIM/SAP-workflow omgeving
  • proactief geven van verbetervoorstellen om het gebruik van SIM/SAP-workflow verder te optimaliseren
  • sparren met uw contactpersoon om impact en prioriteit van change requests te bepalen
  • periodiek overleg over de prestaties van Avelon en de ontwikkelingen binnen beide organisaties

Het beheer abonnement vormt voor u een solide fundament om de continuïteit van uw bedrijfsvoering en de kwaliteit van uw dienstverlening te borgen!

Wilt u meer weten over onze beheer abonnementen? Neem vrijblijvend contact met ons op.