Provincie Overijssel heeft per 2 januari 2018 met succes haar nieuwe SAP omgeving op HANA in gebruik genomen. De financiële processen,  projectmanagement en het procure to pay proces zijn opnieuw geïmplementeerd en toekomstbestendig gemaakt. 


Voor de binnenkomende facturenstroom wordt gebruik gemaakt van Avelon E-invoicing waarbij alle binnengekomen PDF en e-facturen via 1 kanaal middels één uniforme wijze worden verwerkt. Per 2018 wordt een deel van de facturenstroom direct als e-factuur ontvangen en verwerkt. Voor het Procure to Pay (P2P) proces wordt gebruik gemaakt van Avelon P2P. Het bestel- en factuurafhandelingsproces is volledig workflow gestuurd en daardoor niet alleen gedigitaliseerd, gestandaardiseerd en audit proof maar ook in lijn met inkoop- en procuratieregels. Om de organisatie maximaal te faciliteren, beschikken zij over een aantal eenvoudige en moderne Fiori apps. Hiermee kunnen zij plaats- en tijdonafhankelijk bestellingen invoeren en goedkeuren en facturen afhandelen.


Het hele project is volgens planning en binnen budget uitgevoerd! Dank ook aan myBrand en iQibt voor het bereiken van dit mooie resultaat, een goed begin van 2018!!