Recente verbeteringen binnen SAP Master Data Governance

Master data management is een hot topic

Master Data Management is duidelijk een van DE topics in hedendaagse IT en business vraagstukken. Geen wonder, organisaties richten zich momenteel op strategische IT uitdagingen:

 • Digitale transformatie -onmogelijk zonder geharmoniseerde stamgegevens;

 • Overgang naar SAP S/4HANA –een van de fundamenten is geoptimaliseerde stamdata;

 • Cloudapplicaties –deze vragen om synchronisatie van stamgegevens in het gehele landschap.

Operationele excellentie binnen alle afdelingen van een organisatie wordt uitsluitend bereikt met consistente stamdata die procesverstoringen en onbetrouwbare analyses helpen voorkomen.

Bovenstaande uitdagingen vereisen stamdata met hoge kwaliteit en behoren behandeld te worden als een asset in plaats van een kostenpost. SAP Master Data Governance kan u hierbij helpen.

Wat is SAP  Master Data Governance?

SAP Master Data Governance (MDG) is een geavanceerde, out-of-the-box master data management applicatie, die vooraf geconfigureerde, domein specifieke master data governance biedt. Het ondersteund het centraal creëren, wijzigen en distribueren van stamgegevens in uw complete systeemlandschap. Het biedt tevens de mogelijkheid om alle master data in het gehele IT landschap te consolideren.

Er zijn twee versies: SAP Master Data Governance on SAP S/4HANA en SAP Master Data Governance (technisch gezien gebaseerd op SAP ERP 6.0).

SAP MDG zorgt voor gegevensintegriteit in zowel SAP-als niet-SAP-systemen waarmee het bedrijfsprocessen optimaliseert. Dit zal leiden tot hogere productiviteit, procesconsistentie en tijd- en geldbesparingen.

De belangrijkste dimensies binnen SAP MDG zijn:

 1. Governance - Maakt governance, compliance en transparantie van stamgegevens mogelijk via geïntegreerde staging, goedkeuring en centrale auditlogging bij zowel het aanleggen en wijzigen.

 2. Consistentie - Levert consistente definitie, autorisatie en replicatie van stamgegevens mogelijk. Elimineert foutengevoelige handmatige onderhoudsprocessen voor stamgegevens in meerdere systemen.

 3. Consolidatie - consolideer stamgegevens uit uw bedrijfssystemen, maak best records en key mapping tussen duplicaten en gebruik centraal beheer voor hoge kwaliteit stamgegevens.

 4. Integratie - Biedt integratie met SAP-oplossingen, incl. hergebruik van datamodellen, bedrijfslogica en validatie. Ook is het mogelijk non-SAP systemen te integreren.

 5. Flexibiliteit - Standaardmodellen kunnen worden uitgebreid om governance te creëren voor eigen stamgegevens uit SAP en niet-SAP-omgevingen.

 6. Datakwaliteit - meet proceskwaliteit met behulp van SAP Smart Business en integreer MDG met SAP Data Services & Information Steward. Hiermee wordt het mogelijk kwaliteit te verhogen, data te verrijking en correctiemogelijkheden te bieden.

SAP Master Data Governance biedt één applicatie voor het volledige en centrale enterprise master data management en biedt toegevoegde waarde op alle domeinen en alle processen. SAP Master Data Governance is de efficiëntste weg richting consistente en hoogwaardige stamdata, dé basis voor uw digitale transformatie.

Belangrijkste functies SAP Master Data Governance

Consolidatie

Creëer één versie van de waarheid voor al uw zakenpartners (klanten en leveranciers), artikel- en financiële data.

Massaverwerking

Maak master data stewards efficiënter door wijzigingen van meerdere attributen in meerdere zakenpartner-, artikel- en financiële records tegelijk mogelijk te maken.

Centrale governance

Maak gebruik van op samenwerking gerichte workflow routering en ‑meldingen, zodat verschillende teams eigenaar kunnen zijn van verschillende masterdata-attributen, views en gevalideerde waarden voor de attributen kunnen afdwingen.

Data quality management 

SAP Master Data Governance beschikt over robuuste kwaliteitsbeheermogelijkheden voor het definiëren, valideren en bewaken van domein- en proces gebaseerde bedrijfsregels. Het ondersteunt proactieve datakwaliteitscontroles bij het aanleggen - bijvoorbeeld automatisch valideren van adresgegevens van leveranciers of verrijken van btw-codes - om het verstorende downstream-effect van lage data kwaliteit te voorkomen. U kunt datakwaliteit bewaken via dashboards met belangrijke procesindicatoren van datakwaliteit, trends of de verdeling van fouten over verschillende domeinen of dimensies te bekijken. Hierdoor kunt u uw inspanningen prioriteren op basis van impact en bedrijfswaarde.

 U kunt SLA’s definiëren en stamgegevensprocessen en -activiteiten monitoren op basis van statistieken. Het is mogelijk om geautomatiseerde meldingen op basis van drempelwaarden in te stellen en om een analyse van de oorzaken uit te voeren op basis van individuele record, wijzigingsverzoek, workflow stap of persoon.

Process analytics

Meet en monitor master data governance processen. Evalueer de beste recordberekening:

 • Maakt volledige master data proces transparantie mogelijk;

 • Krijg toegang tot dashboards met master data overzichten en relevante procesinformatie;

 • Biedt gebruikersvriendelijke en gedetailleerde inzichten waarmee problemen op het gebied van proceskwaliteit aan de oppervlakte komen.

Recente innovaties SAP Master Data Governance

 Afgelopen jaar zijn binnen SAP MDG verschillende innovaties doorgevoerd. Enkele innovaties zijn uitsluitend beschikbaar gesteld binnen SAP Master Data Governance on SAP S/4HANA. Deze zijn niet beschikbaar gesteld voor SAP MDG voor SAP ERP.  

Innovaties binnen consolidatie

 • Ondersteuning van toewijzing van meerdere leveranciers en klanten aan een zakenpartner;

 • Verwijdermogelijkheid in de best recordbepaling;

 • Valideren van gegevens na handmatige wijzigingen;

 • Zoeken van wijzigingen binnen actieve records.

Bovenstaande verbetert de consolidatie van zakenpartners door integratie van meerdere leveranciers- en klanttoewijzingen, bij het identificeren van duplicaten en het bepalen van de beste records. Het biedt meer procesflexibiliteit door handmatige gegevenswijzigingen mogelijk te maken. 

Innovaties binnen massaverwerking

 •  Ondersteuning van toewijzingen van meerdere leveranciers en klanten aan een zakenpartner;

 • Wijzigen van classificaties in massaprocessen;

 • Export van stamdata naar een spreadsheet voor offline wijzigingen en upload;

 • Valideren van gegevens na handmatige wijzigingen;

 • Zoeken van wijzigingen binnen actieve records. 

Bovenstaande resulteert in verbeteringen bij het massaal doorvoeren van wijzigingen van zakenpartners en flexibiliteit bij het wijzigen van classificaties.

Innovaties binnen Centrale governance

Centrale governance voor internal order master data

SAP MDG op SAP S/4HANA bevat met release 1809 de volgende nieuwe functionaliteit:

 • Centraal onderhoud en beheer van interne orders;

 • Interne order replicatie via IDOC of SOA1 vanuit het MDG-systeem;

 • Interne order ontvangst via IDOC of SOA in SAP S/4HANA, via IDOC in SAP ERP

 • Initiële upload van interne orders in MDG (bijv. vanuit SAP ERP of SAP S/4HANA)

Bovenstaande maakt governance, compliance en transparantie van interne orders mogelijk tijdens het aanleggen en wijzigen via geïntegreerde staging, goedkeuring en centrale auditlogging. Het zorgt voor consistente definitie, autorisatie en replicatie van interne orders en houdt gegevens consistent tussen systemen. Het elimineert handmatig en daardoor foutgevoelig onderhoud van interne orders in meerdere systemen.

Kostenelementen in grootboekrekening

SAP MDG op SAP S/4HANA bevat met release 1809 de volgende nieuwe functionaliteit:

 • Centraal onderhoud van control data (kostenelement) geïntegreerd in het scherm van de grootboekrekening

 • Replicatie van kosten elementen naar S/4HANA via de grootboekrekening (IDOC en SOA-service)

Bovenstaande vereenvoudigd onderhoud van financiële stamgegevens, zorgt voor harmonisatie van het onderhoud zoals in SAP S/4HANA en vereenvoudigd de replicatie om de TCO te verlagen

 Verbeteringen voor zakenpartners en artikelen

Zakenpartners

 • Gebruik net aangemaakte klanten en leveranciers voor een zakenpartner als referenties voor partnerfuncties binnen hetzelfde wijzigingsverzoek

 • Replicatie van contract accounts (FI-CA) via SOA (webservices)

Artikelen

 • Diverse verbeteringen en vereenvoudigingen binnen SAP S/4HANA binnen het materialen domein (MDG-M)

 • SAP HANA search is de standaard instelling geworden voor MDG voor materialen

Verrijking via SAP S/4HANA Cloud for Data Enrichment

 Met SAP S/4HANA Cloud for Data Enrichment kunt u stamgegevens verrijken met naam, adres en identificatie-informatie van externe gegevensproviders. SAP S/4HANA Cloud for Data Enrichment (Data Cloud) is een nieuwe DaaS (Data as a Service) oplossing van SAP om het mogelijk te maken om online datadiensten te consumeren, bijvoorbeeld van Dun & Bradstreet. Zakenpartners, klanten of leverancier kunnen aangevuld worden bij het aanleggen en bij het wijzigen van bestaande records.

Process analytics

 SAP MDG op SAP S/4HANA bevat met release 1809 verbeterde SAP Fiori gebruikerservaring in proces analytics voor het beheer van stamgegevens waaronder:

 • Dashboards en analytische tools voor een overzicht van relevante procesinformatie

 • Een overzicht met inzicht in proceskwaliteit

 • Snelle toegang tot details voor gedetailleerde analyse van problemen rondom proceskwaliteit

Master data quality management

Data kwaliteitsmanagement

SAP MDG op SAP S/4HANA bevat met release 1809 datakwaliteitsbeheer voor materialen stamdata waaronder:

 • Repository voor definitie en categoriseren van dataregels en -kwaliteit

 • Onderhoud van regels, eigendomsbeheer en de implementaties van regels

 • Collaboratie en statusafhandeling tijdens het aanleggen van regels, van creatie tot activatie

Analyse data kwaliteit

 • Evaluatie van stamgegevens met behulp van regels voor data kwaliteit

 • Analyse van onjuiste gegevens en correctie van geïdentificeerde problemen

 • Definitie van gegevenskwaliteitsscores als KPI's voor master data beheer

 • Rapportage en analyse van kwaliteitsscores 

Bovenstaand verbeteringen zorgen voor:

 • Consistente kwaliteitsdefinitie voor artikelstamgegevens

 • Continue evaluatie en monitoring van gegevenskwaliteit

MDG roadmap

Een master data hub zoals MDG waarmee master data kan worden gesynchroniseerd over on-premise en cloud systemen is een vereiste wanneer men streeft naar vereenvoudiging van het IT systeemlandschap. Tevens is het een voordeel wanneer men steeds meer cloud oplossingen integreert. SAP steekt daarom veel tijd en moeite in het verbeteren van de MDG oplossing.

De MDG road map geeft een beeld van de visie en richting van de ontwikkeling die SAP nastreeft. Zie hieronder de SAP MDG roadmap van juli 2019.

Voor verdere vragen of informatie over dit onderwerp of voor andere vragen op het gebied van SAP Workflow, Fiori of SAP Invoice Management (SIM) kunt u contact opnemen met Sander van der Wijngaart.