Optimaliseren master data beheer

In het verleden hebben veel organisaties maatwerkoplossingen ontwikkeld met als doel het optimaliseren van processen rondom SAP master data management. Hierbij werden veelal klantspecifieke workflow oplossingen ontwikkeld voor de goedkeuringsprocessen rondom het indienen, verrijken en goedkeuren van master data aanvragen. Inmiddels heeft SAP een volwaardig standaard alternatief ontwikkeld: SAP Master Data Governance (MDG). In deze blog wordt ingegaan op de functionaliteit van SAP MDG.

Wat is SAP Master Data Governance?

SAP Master Data Governance is een geavanceerde, out-of-the-box oplossing voor stamgegevensbeheer met domeinspecifiek stamdatabeheer voor het centraal onderhouden, wijzigen en distribueren van stamdata. Het biedt de mogelijkheid om alle master data in het gehele IT landschapte consolideren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende in het SAP NetWeaver platform aanwezige technologieën zoals Workflow, Fiori, BRFPlus etc.

SAP MDG zorgt voor gegevensintegriteit in zowel SAP-als niet-SAP-systemenwaarmee het bedrijfsprocessenoptimaliseert. Dit zal leiden tot hogere productiviteit, procesconsistentie en tijd-en geldbesparingen.

Belangrijke aspecten binnen SAP MDG zijn:

 1. Governance - Maakt governance, compliance en transparantie van stamgegevens mogelijk tijdens creatie en wijzigsverzoeken via geïntegreerde staging, goedkeuring en centrale auditlogging.

 2. Consistentie - Levert consistente definitie, autorisatie en replicatie van stamgegevens mogelijk. Elimineert foutengevoelige handmatige onderhoudsprocessen voor stamgegevens in meerdere systemen.

 3. Consolidatie - consolideer stamgegevens uit uw bedrijfssystemen, maak de beste records en sleutelmapping tussen duplicaten en consolideer met centraal beheer voor hoge kwaliteit stamgegevens.

 4. Integratie - Biedt integratie in SAP-oplossingen, incl. hergebruik van datamodelen, bedrijfslogica en configuratie voor validatie, terwijl openheid geboden wordt om services van derden te integreren.

 5. Flexibiliteit - Standaardmodellen kunnen worden uitgebreid om governance te creëren voor uw eigen stamgegevensuit uw SAP en niet-SAP-omgevingen.

 6. Datakwaliteit - meet proceskwaliteit met behulp van SAP Smart Business en integreer met SAP Data Services & Information Steward kwaliteit, verrijking en herstelmogelijkheden.

SAP Master Data Governance bestaat in hoofdlijnen uit 2 deeloplossingen: een consolidatie-eneen centrale beheeroplossing.

Onderstaande afbeelding beschrijft een vereenvoudigde processtroom van de governance functionaliteit.

De voordelen van SAP MDG

 1. SAP Master Data Governance out-of-the-box applicaties

 2. Eén vertrouwde, "single version of the truth" van alle systeem stamdata.

 3. Goedkeuringsworkflows voor al uw stamdata creatie en wijzigingsverzoeken.

 4. Centrale creatie en onderhoud van stamdata over alle SAP en non-SAP systemen.

 5. Naleving van compliance rondom stamdatabeheer.

 6. Creatie van audit trails bij het aanleggen en wijzigen van stamgegevens.

 7. Verbetering van de gegevenskwaliteit.

 8. Reduceer kosten.

MDG User interfaces

SAP MDG gebruikt rolspecifieke gebruikersinterfaces om de toegang tot uw stamgegevens te vereenvoudigen. Op maat gemaakte gebruikersinterfaces ondersteunen de efficiëntie van uw gebruikers:

 • Elke expert kan een speciale, rolspecifieke gebruikersinterface hanteren die het beste bij hun rol past

 • Rolspecifieke gebruikersinterfaces kunnen worden geconfigureerd binnen SAP MDG. Hier is geen programmering voor nodig

SAP Fiori kan ingezet worden voor mobiel gebruik:

 • Vereenvoudig uw stamgegevensbeheer en betrek alle relevante persoenen om direct deel te nemen aan master data aanvraagprocessen;

 • Creëer efficiënte scenario's om nieuwe stamgegevens aan te vragen, wijzigingen in stamgegevens goed te keuren of KPI's en trends te bewaken;

 • Versnel uw gegevensvoorziening en besluitvorming door mensen altijd en overal bij het proces te betrekken.

SAP MDG architectuur

Hieronder wordt een overzicht van de SAP MDG architectuur weergegeven.

Er zijn verschillende SAP MDG-implementatieopties. De meest gehanteerde zijn een centrale hub of co-deployment:

 • SAP MDG als stand-alone systeem: één speciale stamgegevenshub;

 • SAP MDG als add-on op een bestaand operationeel SAP ERP-systeem

De belangrijkste SAP-technologieën gebruikt binnen SAP MDG zijn:

De rol van MDG in de context van SAP S/4HANA

De roadmap van SAP MDG is volledig geïntegreerd en afgestemd op de S/4HANA-roadmap.

De rol van een SAP MDG-hub in een systeemlandschap verandert niet:

 • Distribueren van stamgegevens naar alle systemen in het landschap: niet-SAP-systemen, SAP Business Suite-systemen of SAP S/4HANA-systemen, ...

 • Implementatie on premise of private cloud ondersteuning

 • De meeste bedrijven hanteren een SAP MDG systeem als hub. Ook co-deployment met een bestaande SAP systeem wordt ondersteund.

Een SAP S/4HANA-migratie is een perfecte gelegenheid om uw gegevenskwaliteit te valideren:

 • Optimale bedrijfsprocessen en nauwkeurige analyses zijn afhankelijk van hoge kwaliteit van uw master data;

 • Ondersteunt uw overstap naar SAP S/4HANA met mastergegevensconsolidatie in SAP MDG;

 • Ondersteund na ingebruikname om de kwaliteit van uw stamgegevens ook op langere termijn te garanderen.

Voor vragen of extra informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sander van der Wijngaart.