iStock_000031050176_Double.jpg
iStock_000047616956_Large.jpg
Devices.png
SIM-opgemaakt-small.jpg
pexels-photo-12064.jpeg
iStock_000031050176_Double.jpg

Services


SCROLL DOWN

Services


Diensten

Avelon is een in 2000 opgericht Nederlands bedrijf met een duidelijke focus: het verbeteren van processen door de inzet van SAP technologie. 

Avelon biedt consultancy op de volgende gebieden:

iStock_000047616956_Large.jpg

SAP workflow


SAP workflow


Optimalisatie van uw procedures

SAP Workflow is het meest succesvolle hulpmiddel bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Door de inzet van SAP Workflow kunt u op eenvoudige wijze complexe bedrijfsprocessen modelleren binnen uw eigen SAP omgeving. 

Avelon is marktleider in de Benelux op het gebied van SAP workflow consultancy. Voor een brede kring van gerenommeerde opdrachtgevers verzorgen wij:

 • SAP Workflow implementaties;
 • begeleiding en training van medewerkers;
 • optimalisaties van operationele SAP Workflow omgevingen.

 

Gebruikt u nog geen SAP Workflow?

SAP Workflow is onderdeel van SAP NetWeaver en is daardoor standaard in elke SAP omgeving beschikbaar en kan worden ingezet voor procesoptimalisatie van vrijwel elk proces. 

SAP Workflow is met name geschikt voor procesmodellering binnen een applicatie waarbij gebruikersinteractie een belangrijke rol speelt. SAP Workflow heeft de volgende kenmerken:

 • SAP Workflow wordt met name ingezet voor het automatiseren van processen en procedures binnen een SAP systeem;
 • is niet gebonden aan een specifieke SAP module;
 • werkt uniform over de modules;
 • coordineert de taakafhandeling en -verdeling, gecombineerd met het verschaffen van alle benodigde informatie.

SAP Workflow wordt veelal ingezet voor het automatiseren van stabiele kernprocessen van een onderneming.  

 

Voorbeelden van procesoptimalisatie middels SAP Workflow 

 • Accordering van inkopen (ECC/SRM) 
 • Snelle en adequate afhandeling van klachten (CRM) 
 • Factuurverwerking (ECC)
 • Stamdata beheer (materialem/leveranciers/klanten) 
 • HR selfservice scenario's (ESS/MSS)
 • Verhuring & opzeggingen (Real Estate) 
 • In en uithuizingen (IS-U) 

 

Gebruikersinteractie en gebruikersvriendelijkheid zijn leidend

Vanuit genoemde processen worden workflow taken aangemaakt die door medewerkers moeten worden afgehandeld. Deze taken kunnen via de SAP GUI of via diverse alternatieve workflow inboxen aan de gebruiker aangeboden worden. Voor het ontsluiten van SAP workflow taken naar mobiele devices adviseert Avelon het gebruik van SAP Fiori

Interesse in de te behalen efficiency voordelen door SAP Workflow? Neem contact op om van gedachten te wisselen met een van onze senior workflow consultants. 

Devices.png

SAP Fiori


SAP Fiori


Mobiel afhandelen van taken

SAP Fiori is een collectie met applicaties voor veelvoorkomende en vaak gebruikte bedrijfsprocessen welke worden ondersteund door SAP workflow. De applicaties sluiten naadloos aan op de “devices” die we dagelijks gebruiken; smartphones, tablets en de desktop.

De applicaties van SAP Fiori bieden functies voor de SAP workflow goedkeuring processen, het snel opvragen van informatie en diverse self-service taken voor managers en medewerkers.

Doordat SAP Fiori simpel en eenvoudig te gebruiken is op verschillende apparaten, hebben medewerkers en managers altijd en overal toegang tot belangrijke bedrijfsprocessen en -informatie. De doorlooptijd van bedrijfsprocessen kan eenvoudig worden teruggebracht doordat goedkeuringsslagen in SAP workflow processen op elk moment benaderd kunnen worden, onafhankelijk van het apparaat waar de medewerker op dat moment toegang tot heeft.

SAP Fiori biedt applicaties voor SAP workflow processen in verschillende segmenten zoals Human Resources (HR), Purchase-to-Pay (FI/MM) en Sales & Distribution (SD). Voorbeelden hiervan zijn onder andere tijdschrijven, goedkeuren van timesheets, goedkeuren van winkelwagens, goedkeuren van inkooporders, en aanmaken van verkooporders.

Verder biedt SAP Fiori ook een applicatie voor het goedkeuren van generieke SAP workflow processen. Dit biedt de mogelijkheid om naast standaard SAP Fiori applicaties ook goedkeuringsslagen van bedrijfsspecifieke SAP workflow processen te ontsluiten middels SAP Fiori.

Voor meer informatie omtrent Fiori verwijzen wij u door naar de website van SAP.

Fiori Klantervaringen

Lees hieronder over de ervaringen van Perfeti Van Melle, één van onze tevreden kanten, met SAP Fiori.

The SAP Fiori apps that Avelon have implemented significantly simplify and accelerate our approval processes. They provide a user-friendly way to process SAP system tasks via mobile devices.
— Massimo Terrevazzi, Group CFO, Perfetti Van Melle

Avelon Fiori apps

Avelon heeft naast ervaringen op het gebied van het implementeren van standaard door SAP uitgeleverde Fiori apps, ook ervaring in het uitbreiden van Fiori apps wanneer de standaard functionaliteit ontoereikend was. Daarnaast heeft Avelon zelf ook Fiori apps ontwikkeld: 

Lees meer over de door Avelon ontwikkelde Fiori apps of neem vrijblijvend contact op over dit onderwerp.

SIM-opgemaakt-small.jpg

SAP Invoice management


SAP Invoice management


Afhandelen van binnenkomende facturen in SAP

Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een kostbaar handmatig proces. Handmatige invoer, tijdrovend onderzoek, uitvoerige communicatie met de leverancier, verzoeken tot additionele communicatie van meerdere partijen, handmatige routering en controles op onbetaalde facturen zijn aspecten die veel tijd vergen.

Om dit soort problemen te verhelpen heeft SAP een standaard oplossing in haar productenportfolio opgenomen, genaamd SAP Invoice Management (SIM). SIM helpt factuurverwerking te stroomlijnen en risico's te minimaliseren. Het helpt Crediteuren administratie (CA) de processen rondom de aanleg, het beheer, de controles en routering van facturen binnen de organisatie beter te structureren. Verdere voordelen zijn het behalen van betaaltermijnen, verbeteren van productiviteit en het optimaliseren van geldstromen.

SAP Invoice Management, ook wel Vendor Invoice Management (VIM) genaamd, bestaat uit de volgende componenten:

 • SAP ICC (Optioneel) voor document herkenning; 
 • Document processing: het (automatisch) indexeren van factuurgegevens en het creëren van het SAP document; 
 • Factuurgoedkeuring: het goedkeuren en boeken van niet inkooporder gerelateerde facturen; 
 • Uitzonderingsafhandeling: het oplossen van problemen bij het indexeren of boeken van een factuur; 
 • Goedkeuringsportaal: de web versie van de goedkeuringschermen; 
 • Fiori apps: o.a. goedkeuring van facturen;
 • SIM rapportages / Analyses: standaard rapportages die meegeleverd worden met SIM.

De scancliënt en content server vallen formeel niet onder SAP Invoice Management, maar zijn wel voor het proces nodig. 

Voor de implementatie van SIM is Avelon een partnership aangegaan met SAP en OpenText. Avelon heeft vele SIM implementaties succesvol begeleid. Het succes van deze implementaties is mede te danken aan de consultants van Avelon, die op het terrein van factuurverwerking en SAP workflow al vele projecten succesvol hebben afgerond. Avelon is een echte specialist op dit terrein! Wij kennen als geen ander de mogelijkheden en uitdagingen waarmee men geconfronteerd kan worden in het verwerken van binnenkomende facturen.

Op basis van deze kennis en ervaring heeft Avelon een geconfigureerde oplossing ontwikkeld: SIM READY TO RUN. Door de inzet van deze oplossing wordt de implementatietijd substantieel verkort en bent u verzekerd van een bewezen inrichting.

Met SIM READY TO RUN krijgt u onder andere de beschikking over uitgebreide documentatie zoals een schematische weergave van de controles tijdens het registreren, boeken en goedkeuren en de mogelijkheden die verschillende gebruikers in de processen hebben. Tevens biedt SIM READY TO RUN de mogelijkheid om facturen goed te keuren via een SAP Fiori App.

Door middel van demo films, testplannen en trainingsmateriaal worden gebruikers aan de hand genomen om snel thuis te raken binnen de mogelijkheden van SIM. Concreet krijgt u met SIM READY TO RUN de volgende componenten ter beschikking:

 • Standaard Projectaanpak met duidelijke activiteiten en taakverdeling
 • Blauwdruk
 • Configuratie document
 • Visio’s met procesflows
 • Test scripts
 • Autorisatie matrix
 • Trainingsmateriaal

U hoeft het wiel dus niet meer opnieuw uit te vinden en profiteert optimaal van alle mogelijkheden die SAP Invoice Management biedt. Bekijk hier de demo voor een overzicht van de SIM functionaliteit en de Avelon propositie. 

SAP Invoice Management heeft ook een prominente rol binnen S/4HANA Finance (feitelijk de nieuwe naam van Simple Finance). Zo is de eerste 30 seconden van dit filmpje 100% SAP Invoice Management functionaliteit. Deze functionaliteit is al beschikbaar voor organisaties wiens SAP Business Suite nog niet op HANA draaien.

Zie hier voor meer SAP informatie over SAP Invoice Management.

Heeft u behoefte om van gedachten te wisselen of en hoe uw organisatie gebaat kan zijn met de mogelijkheden die SAP Invoice Management biedt? Neem dan vrijblijvend contact op over dit onderwerp. Tevens verzorgen wij graag een demonstratie of presentatie zodat u kunt zien wat deze standaard SAP oplossing aan voordelen kan bieden. 

pexels-photo-12064.jpeg

Beheers uw DATA


SAP Master Data Governance (MDG) is een geavanceerde, out-of-the-box oplossing voor stamgegevensbeheer met domeinspecifiek stamdatabeheer voor het centraal onderhouden, wijzigen en distribueren van stamgegevensConsolideer al uw master data in uw gehele IT landschap.

SAP MDG zorgt voor gegevensintegriteit in zowel SAP- als niet-SAP-systemen en optimaliseert hiermee bedrijfsprocessen. Dit zal leiden tot hogere productiviteit, procesconsistentie en tijd- en geldbesparingen.

Beheers uw DATA


SAP Master Data Governance (MDG) is een geavanceerde, out-of-the-box oplossing voor stamgegevensbeheer met domeinspecifiek stamdatabeheer voor het centraal onderhouden, wijzigen en distribueren van stamgegevensConsolideer al uw master data in uw gehele IT landschap.

SAP MDG zorgt voor gegevensintegriteit in zowel SAP- als niet-SAP-systemen en optimaliseert hiermee bedrijfsprocessen. Dit zal leiden tot hogere productiviteit, procesconsistentie en tijd- en geldbesparingen.

Waarom is master data zo belangrijk?

Gebrekkige master data kost bedrijven jaarlijks een fortuin. Gefrustreerde gebruikers, incorrecte systeemwerking en verkeerde rapportages zijn het gevolg.

Hedendaagse managers eisen correcte data om hun beslissingen te ondersteunen. Bijna 70% van de managers ervaren fouten of tekortkomingen in de  data die zij gebruiken. De cijfers spreken voor zichzelf, er is nog een lange weg te gaan. Kwaliteit in master data is een zaak van alle afdelingen binnen een organisatie. Solide en correcte master data kan worden gezien als concurrentievoordeel. 

Indien u de volgende behoeften ervaart:

 • Volledige bewaking en integratie van uw stamdata in de gehele onderneming

 • Reductie van problemen en het identificatie van incorrecte stamdata

 • Verbeteren van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van stamgegevensanalyse

 • Verwerven van meer inzicht in uw stamgegevenskwaliteit.

Dan is SAP Master Data Governace (MDG) wellicht een geschikte tool voor u. SAP MDG is een solide master data management SAP Add-on die al deze eisen kan vervullen.

Introductie SAP Master Data Governance 

Wat is SAP Master Data Governance?

SAP Master Data Governance is een geavanceerde, out-of-the-box oplossing voor stamgegevensbeheer met domeinspecifiek stamdatabeheer voor het centraal onderhouden, wijzigen en distribueren van stamgegevens. Consolideer al uw master data in uw gehele IT landschap.

SAP MDG zorgt voor gegevensintegriteit in zowel SAP- als niet-SAP-systemen en optimaliseert hiermee bedrijfsprocessen. Dit zal leiden tot hogere productiviteit, procesconsistentie en tijd- en geldbesparingen.

 

DE voordelen van SAP MDG

SAP Master Data Governance out-of-the-box applications

 • Eén vertrouwde, "single version of the truth" van alle systeem stamdata.

 • Goedkeuringsworkflows voor al uw stamdata creatie en wijzigingsverzoeken.

 • Centrale creatie en onderhoud van stamdata over alle SAP en non-SAP systemen.

 • Naleving van compliance rondom stamdatabeheer.

 • Creatie van audit trails bij het aanleggen en wijzigen van stamgegevens.

 • Verbetering van de gegevenskwaliteit.

 • Reduceer kosten.

 

Waarom Avelon?

 • Avelon heeft een bewezen staat van dienst, heeft meerdere implementaties verzorgd en beschouwt MDG als een van zijn sleutelcompetenties.

 • Wij hebben ervaren domeinexperts (klant, leverancier, materiaal, activa, financieel, enz.) die kunnen meepraten over de beste werkwijzen en processen.

 • Onze consultants zijn getraind op het gebied van MDG en hebben klennis van alle gebruikte technologieën zoals SAP workflow, Web Dynpro ABAP, Floorplan Manager, BRF +, SAPUI5, ...

 • Een eigen ontwikkelde methodiek die zorgt voor een duidelijke planning, budgettering en deliverables.

 • Wij verzorgen uw project van blauwdruk tot implementatie- en ondersteuningsfase

 • Wij zijn een SAP-trainingspartner voor MDG

Meer informatie

Voor meer informatie over SAP MDG verwijzen wij graag naar onze blog “Beheers uw data met SAP MDG”. Geïnteresseerd in wat SAP Master Data Governance kan betekenen voor uw organisatie? Neem contact met ons op en bespreek uw wensen!