Afhandelen van binnenkomende facturen in SAP

Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een kostbaar handmatig proces. Handmatige invoer, tijdrovend onderzoek, uitvoerige communicatie met de leverancier, verzoeken tot additionele communicatie van meerdere partijen, handmatige routering en controles op onbetaalde facturen zijn aspecten die veel tijd vergen.

Om dit soort problemen te verhelpen heeft SAP een standaard oplossing in haar productenportfolio opgenomen, genaamd SAP Invoice Management (SIM). SIM helpt factuurverwerking te stroomlijnen en risico's te minimaliseren. Het helpt Crediteuren administratie (CA) de processen rondom de aanleg, het beheer, de controles en routering van facturen binnen de organisatie beter te structureren. Verdere voordelen zijn het behalen van betaaltermijnen, verbeteren van productiviteit en het optimaliseren van geldstromen.

SAP Invoice Management, ook wel Vendor Invoice Management (VIM) genaamd, bestaat uit de volgende componenten:

 • SAP ICC (Optioneel) voor document herkenning; 
 • Document processing: het (automatisch) indexeren van factuurgegevens en het creëren van het SAP document; 
 • Factuurgoedkeuring: het goedkeuren en boeken van niet inkooporder gerelateerde facturen; 
 • Uitzonderingsafhandeling: het oplossen van problemen bij het indexeren of boeken van een factuur; 
 • Goedkeuringsportaal: de web versie van de goedkeuringschermen; 
 • Fiori apps: o.a. goedkeuring van facturen;
 • SIM rapportages / Analyses: standaard rapportages die meegeleverd worden met SIM.

De scancliënt en content server vallen formeel niet onder SAP Invoice Management, maar zijn wel voor het proces nodig. 

Voor de implementatie van SIM is Avelon een partnership aangegaan met SAP en OpenText. Avelon heeft vele SIM implementaties succesvol begeleid. Het succes van deze implementaties is mede te danken aan de consultants van Avelon, die op het terrein van factuurverwerking en SAP workflow al vele projecten succesvol hebben afgerond. Avelon is een echte specialist op dit terrein! Wij kennen als geen ander de mogelijkheden en uitdagingen waarmee men geconfronteerd kan worden in het verwerken van binnenkomende facturen.

Op basis van deze kennis en ervaring heeft Avelon een geconfigureerde oplossing ontwikkeld: SIM READY TO RUN. Door de inzet van deze oplossing wordt de implementatietijd substantieel verkort en bent u verzekerd van een bewezen inrichting.

Met SIM READY TO RUN krijgt u onder andere de beschikking over uitgebreide documentatie zoals een schematische weergave van de controles tijdens het registreren, boeken en goedkeuren en de mogelijkheden die verschillende gebruikers in de processen hebben. Tevens biedt SIM READY TO RUN de mogelijkheid om facturen goed te keuren via een SAP Fiori App.

Door middel van demo films, testplannen en trainingsmateriaal worden gebruikers aan de hand genomen om snel thuis te raken binnen de mogelijkheden van SIM. Concreet krijgt u met SIM READY TO RUN de volgende componenten ter beschikking:

 • Standaard Projectaanpak met duidelijke activiteiten en taakverdeling
 • Blauwdruk
 • Configuratie document
 • Visio’s met procesflows
 • Test scripts
 • Autorisatie matrix
 • Trainingsmateriaal

U hoeft het wiel dus niet meer opnieuw uit te vinden en profiteert optimaal van alle mogelijkheden die SAP Invoice Management biedt. Bekijk hier de demo voor een overzicht van de SIM functionaliteit en de Avelon propositie. 

SAP Invoice Management heeft ook een prominente rol binnen S/4HANA Finance (feitelijk de nieuwe naam van Simple Finance). Zo is de eerste 30 seconden van dit filmpje 100% SAP Invoice Management functionaliteit. Deze functionaliteit is al beschikbaar voor organisaties wiens SAP Business Suite nog niet op HANA draaien.

Zie hier voor meer SAP informatie over SAP Invoice Management.

Heeft u behoefte om van gedachten te wisselen of en hoe uw organisatie gebaat kan zijn met de mogelijkheden die SAP Invoice Management biedt? Neem dan vrijblijvend contact op over dit onderwerp. Tevens verzorgen wij graag een demonstratie of presentatie zodat u kunt zien wat deze standaard SAP oplossing aan voordelen kan bieden.