Procure to Pay optimalisatie

Een moderne, op de gebruiker gerichte oplossing voor een eenvoudig, gestroomlijnd, compliant en audit proof bestel- en factuurafhandelingsproces in SAP. De Avelon Procure to Pay suite biedt u de tools om dit ook echt in de praktijk te brengen, zowel binnen SAP ERP als S/4HANA.

Opgemaakte iphone met P2P Launchpad.png

Het bestel- en factuurafhandelingsproces (Procure to Pay ofwel P2P) is een proces wat een groot aantal medewerkers van iedere organisatie raakt. Zeker als het om de indirecte inkoop gaat, wordt dit vaak uitgevoerd door medewerkers waarvan de administratieve inkoop taken niet tot hun kernactiviteiten behoren. Mede vanwege complexiteit vindt registratie van de inkoop buiten SAP plaats, of helemaal niet of worden er veel begrijpelijke fouten gemaakt.

Dit zorgt voor veel inefficiëntie in het volledige P2P proces, gebrek aan inzicht en control, tijdrovend beheer, risico op niet voldoen aan in-en externe inkoopregels, te late betalingen en frustratie bij de gebruikers. Uitdagingen die iedere organisatie kent, maar hoe maak je hier nou korte metten mee?

De Avelon Procure to Pay suite helpt u deze uitdagingen aan te pakken en daarmee het procure to pay proces te professionaliseren. De Avelon Procure to Pay suite bestaat uit de volgende oplossingen: 

Procurement tools

Purchase order Fiori app

Avelon Purchase Order App

Een moderne, laagdrempelige Fiori app om eenvoudig een bestelling te registreren, waar u ook bent. Met Google search-achtige zoekfuncties voor leverancier en rubricering om de invoerder maximaal te faciliteren.

Workflow icon - small.png

Avelon Procurement Workflow

Een op SAP workflow gebaseerde oplossing die zorg draagt voor controle en accordering van de geregistreerde bestelling door de juiste medewerkers. Dit borgt compliancy en maakt uw bestelproces audit proof.

Procurement SAP workflow

Avelon Goods Receipt App

Een moderne, laagdrempelige Fiori app om een goederenontvangst vast te leggen. Inclusief Google search-like zoekfunctie om de juiste bestelling te vinden op diverse kenmerken.

Approval icon Blue - small.png

Avelon Purchase Order Approval App

Een moderne, laagdrempelige Fiori app voor de budgethouder/manager om de bestelling te beoordelen en goed dan wel af te keuren, waar hij/zij ook is.

Payment tools

Workflow3 icon Blue - small.png

Avelon e-invoicing

Online e-facturatieplatform voor de uniforme verwerking van alle PDF en XML facturen tot 1 generiek meta-databestand (XML). Deze wordt, inclusief een PDF versie van de factuur, geautomatiseerd ingelezen in SAP waarbij de metadata automatisch wordt voorgevuld in de SAP (Invoice Management) factuur.

Workflow7 icon grey - small.png

Avelon SIM Ready to Run

SAP Invoice Management Ready to run bestaat uit voor geconfigureerde best practices van SAP Invoice management om de volledige inkoopfactuurstroom, zowel non PO als PO 2 & 3 way match, af te handelen.

Workflow icon green - small.png

Avelon Invoice Workflow

Een op SAP workflow gebaseerde oplossing voor de registratie en afhandeling van inkoopfacturen, zowel Non-PO als PO 2-way match. 

Avelon Invoice Approval App

Een moderne, laagdrempelige Fiori app om een factuur te beoordelen en goed dan wel af te keuren. Te gebruiken voor non-PO en PO 2-way match factuur goedkeuring, in combinatie met SAP Invoice Management en op SAP workflow gebaseerde inkoopfactuuroplossingen zoals Avelon Invoice Workflow. 

Generiek

Workflow7+icon+grey+-+small.png

EASYCONTEXT

Een SAP-add-on die de productiviteit van gebruikers verhoogt door contextuele informatie toe te voegen aan standaard SAP-schermen. Minder klikken, minder fouten, meer productiviteit.

 

Heeft u behoefte om van gedachten te wisselen hoe uw organisatie het bestel- en factuurafhandelingsproces in SAP kan optimaliseren? Neem dan vrijblijvend contact op over dit onderwerp.